Radna terapija u domu

Radnu terapiju za starije i nemoćne provodi radni terapeut kroz okupacione aktivnosti s korisnicima u obliku radionica

Radna terapija nastoji stvoriti pozitivno okruženje za održavanje i poboljšanje izvođenja aktivnosti svakodnevnog života.

Radna terapija u obliku radionica

Radni terapeut provodi radno okupacione aktivnosti s korisnicima u obliku radionica , te djelomično po sobama korisnika koji pokazuju interes za aktivnosti, a zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti sudjelovati u određenom prostoru.
Radno okupacione aktivnosti su u cilju što dužeg očuvanja psiho-fizičkih sposobnosti korisnika kao sastavni dio slobodnog vremena.

Razna događanja za korisnike doma

Tijekom godine imamo razna kulturno – umjetnička događanja , akcije i manifestacije, a također su u ponudi i razni izleti koji su prilagođeni mogućnostima korisnika.

Individualni pristup radnog terapeuta

Radni terapeut provodi individualne razgovore s korisnicima , pruža pomoć kod socijalizacije povezivanjem s ostali korisnicima , novim korisnicima te poticanje i uključivanje novih korisnika u radionice.

Aktivnosti unutar radne terapije su razne društvene igre, likovno – kreativna grupa , pjevački zbor korisnika, literarna grupa.

Objave i novosti