Objekt C

Smještaj u objektu C

Uživajte u standardu kvalitetne njege, medicinske skrbi ili jednostavno provodite vrijeme u prostoru koji je okružen mirom i prekrasnim vidikovcima.

Objekti B i C ustanove namijenjeni su smještaju polupokretnih i nepokretnih  osoba koji su težeg općeg zdravstvenog stanja ili su u potpunosti ovisni o tuđoj pomoći i njezi. Korisnicima koji borave u objektu B ili C osigurana je medicinska skrb i intenzivan nadzor te pružanje pomoći ovisno o specifičnostima potreba samog korisnika. Svakoj osobi pristupa se u potpunosti individualno u skladu sa pravilima struke.

Za skrb i njegu korisnika brine se stručno osoblje doma koje je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Svim korisnicima osigurano je donošenje hrane u sobu za sva četiri obroka na dan, dok se korisnicima koji izraze želju pruća mogućnost objeda u restoranu, zajedno sa korisnicima iz stambenog dijela ustanove. 

Posebnost objekta B i C je odjel za pokretne osobe koje boluju od Alzheimera. Radi se o posebnom odjelu, tehnički opremljenom na način da osigurava smještaj osobama koje boluju od Alzheimera. Takvim korisnicima pridodaje se posebna pažnja u organizaciji njihovih svakodnevnih aktivnosti i osnovnih životnih potreba, također sve u skladu sa strukom.

U oba objekta nalaze se jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe, opremljene specijalnim bolesničkim ležajevima, uz zajedničke sanitarne čvorove i kupaonice, posebno prilagođene potrebama teško pokretnih i nepokretnih osoba. Također, u našim objektima pružamo uslugu rehabilitacijskog smještaja, nakon operativnih zahvata, moždanih udara i teških tjelesnih ozljeda, odnosno dugotrajnih bolesti.