Program uključuje:

 • smještaj u dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom
 • uslugu 4 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, s mogućnošću dijetalne prehrane
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno
 • 24 sata zdravstvena skrb
 • svakodnevna zdravstvena njega
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika
 • pregled fizioterapeuta (bacc. physioth.), uzimanje funkcionalnog statusa
 • individualni tretman fizioterapeuta (bacc. physioth.) po dogovoru, prema otpusnom pismu
  • Cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi: 350 – 450 kn / dan

 

*Mogućnost nadoplate dodatne fizikalne terapije prema važećem cjeniku

*Cijena varira ovisno o broju individualnih tretmana fizioterapeuta