Objekti B i C

 Objekti B i C ustanove namijenjeni su smještaju polupokretnih i nepokretnih osoba koji su težeg općeg zdravstvenog stanja.

Medicinska skrb i intenzivan nadzor te pružanje pomoći ovisno o specifičnostima potreba samog korisnika.

Oskrba korisnika 24 sata dnevno

Za skrb i njegu korisnika brine se stručno osoblje doma koje je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Medicinska skrb i intenzivan nadzor

Korisnicima koji borave u objektu B ili C osigurana je medicinska skrb i intenzivan nadzor te pružanje pomoći ovisno o specifičnostima potreba samog korisnika. Svakoj osobi pristupa se u potpunosti individualno u skladu sa pravilima struke.

Oskrba 24 sata dnevno

Za skrb i njegu korisnika brine se stručno osoblje doma koje je na raspolaganju 24 sata dnevno. Svim korisnicima osigurano je donošenje hrane u sobu za sva četiri obroka na dan, dok se korisnicima koji izraze želju pruća mogućnost objeda u restoranu, zajedno sa korisnicima iz stambenog dijela ustanove. 

Odjel za osobe oboljeje od Alzheimera

Posebnost objekta B i C je odjel za pokretne osobe koje boluju od Alzheimera. Radi se o posebnom odjelu, tehnički opremljenom na način da osigurava smještaj osobama koje boluju od Alzheimera. Takvim korisnicima pridodaje se posebna pažnja u organizaciji njihovih svakodnevnih aktivnosti i osnovnih životnih potreba, također sve u skladu sa strukom.

Rehabilitacijski smještaj

U oba objekta nalaze se jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe, opremljene specijalnim bolesničkim ležajevima, uz zajedničke sanitarne čvorove i kupaonice, posebno prilagođene potrebama teško pokretnih i nepokretnih osoba. 

Također, u našim objektima pružamo uslugu rehabilitacijskog smještaja, nakon operativnih zahvata, moždanih udara i teških tjelesnih ozljeda, odnosno dugotrajnih bolesti.

Odlična lokacija

Naš dom nalazi se nadomak Rijeke, u okruženju mira i prekrasnih vidikovaca.

Kompletan tretman korisnika

Smještaj je koncipiran za kompletan fizički, psihološki i socijalni tretman korisnika.

Trebate više informacija?

Sve potrebne informacije i dokumenti za prijem u naš dom na jednome mjestu.

Smještaj u domu Vitanova

Najviši standard smještaja za starije i nemoćne, u prostoru koji je okružen mirom i prekrasnim vidikovcima.