“Put do zdravlja” naziv  je događanja koje Općina Viškovo organizira 4. studenog 2016. od 10.00 do 12 sati na trgu ispred crkve sv. Mateja u Viškovu, a u sklopu kojeg će se građanima pružiti brojne korisne informacije o tome koliko je važno zdravo živjeti.

Ovim događanjem, Općina Viškovo želi potaknuti mještane i sve posjetitelje na promišljanje o važnosti zdravog života. Na ovoj manifestaciji djelatnici Doma zdravlja PGŽ- patronaža Viškovo zainteresiranima će mjeriti krvni tlak i šećer, a Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ,  Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Dobrovoljni darivatelji krvi općine Viškovo i Udruga umirovljenika Viškovo predstaviti će svoje programe te okupljenima pružiti informacije o važnosti brige za svoje zdravlje i zdravlje naših najdražih. U sklopu ovog događanja i dječji vrtići Viškovo, Zvončica i Loptica promovirat će zdrav život kroz prehranu, a dječji vrtić Maza kroz naglasak na važnost kretanja i fizičke aktivnosti.

Vitanova – dom za starije i nemoćne osobe na izložbenom prostoru predstaviti će svoje sadržaje i usluge sa posebnim naglaskom na novu uslugu – Dnevni boravak.

Cilj dnevnog boravka je omogućiti  starijim osobama privremeni boravak na sigurnom mjestu, u razdoblju dok su njihove obitelji na poslu ili imaju neodgodive obveze, a trebaju nečiju pomoć kod njege i skrbi. Za vrijeme korištenja dnevnog boravka, korisnicima će biti osigurana prehrana i  mjesto za odmor u ustanovama koje prema potrebi mogu pružiti  i medicinske usluge.

Prema dogovoru, Općina Viškovo sufinancirati će ukupno 30% cijene korištenja usluge dnevnog boravka.